Autoškola

Co potřebujete zařídit před zahájením kurzu autoškoly:

Dodat platný lékařský posudek (ne starší 3 měsíců), stažení Žádosti o lékařskou prohlídku

Podat písemnou Žádost o přijetí k výuce a výcviku, stažení Žádosti o přijetí k výuce a výcviku

Splnit věkový limit 18 let (výuku a výcvik lze začít nejdříve 18 měsíců před dovršením 18. let. Pokud Vám ještě nebylo 18 let, musí kromě Vás podepsat přihlášku i zákonný zástupce, nejčastěji jeden z rodičů)

Předložit občanský průkaz

Nemít uložen zákaz řízení motorových vozidel apod.

V případě rozšiřující výuky a výcviku být držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění

Závěrečné zkoušky:

Jakmile dokončíte výuku i výcvik a prokážete potřebné znalosti, přihlásíme Vás k závěrečné zkoušce, která zahrnuje:

– pro sk. B – zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, zkouška z praktické jízdy

– pro sk. C, CE – zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla, zkouška z praktické jízdy

Naše vozy